งานครู"งานพัฒนาคุณภาพชีวิต" ไม่มีการผลัดว่า"พรุ่งนี้" แต่ต้องเป็น "วันนี้"...

งานครูเป็นงานที่ทำเพื่อพัฒนาเยาชนของชาติให้ได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา บางคนเปรียบเสมือนครูเป็นเรือจ้างทึ่คอยรับส่งคนข้ามฟาก
แต่การส่งคนข้ามฟากนั้นมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งนัก สำหรับครูวีร์ งานครูที่ทำนั้นคืองานปั้นดินให้เป็นดาวเสร็จแล้วก็ส่งดาวขึ้นสู่ฟากฟ้า
... คราใดเมื่อดาวเปล่งแสงประกายเจิดจ้าอยู่บนฟากฟ้า ขอเพียงว่า...
ได้แหงนหน้าชื่นชมดวงดาวนั้น...ก็พอใจแล้ว.....

ครูวีร์.กับงานด้านสังคม


                                    ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล (สท.) ตำบลศรีบัวบาน

ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นสมัยที่ 2

ครูวีร์เริ่มงานด้านสังคมและงานการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่ปี 2540 โดยสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก อบต.ประจำตำบลศรีบัวบานพร้อม รับตำแหน่งเลขาฯสภา 1 สมัย   พ.ศ.2544  ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาต่ออีก 1 สมัยพร้อมตำแหน่งรองประธานสภา และต่อมาเป็นกรรมการบริหารฯและเปลี่ยนเป็นรองนายก ฯ ตามกฏหมายท้องถิ่นฉบับแก้ไขใหม่   พ.ศ.2548 ร่วมทีมสมัครรับเลือกตั้งในทีมบริหาร รับตำแหน่งรองนายก ฯ (ดต.เศวต  ลังกาฟ้า)โดยแต่งตั้ง จนถึงธันวาคม พ.ศ. 2551  จึงได้พ้นจากตำแหน่ง   และ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553ได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายก ฯ (นายสมบัติ ใจแจ่ม)  อีกครั้งหนึ่ง แต่ได้ลาออก ในเวลาต่อมาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่น ประกอบกับภาระกิจที่เพิ่มมากขึ้น     โดยขอรับหน้าที่ประธานคณะที่ปรึกษานายก อบต.ศรีบัวบาน และทำงานด้านสังคมหลายด้าน  เช่น
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำพูน  (ตามบทเฉพาะกาลของ พรบ.วัฒนธรรมแห่งชาติ)
ปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีบัวบาน (สท.) และประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำพูน   กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน  กรรมการพุทธสมาคมจังหวัดลำพูน


มอบโล่แม่ดีเด่นระดับตำบล
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

          
ครูวีร์ขณะทำงานการเมืองท้องถิ่น
ในตำแหน่งรองนายก อบต.ศรีบัวบาน
ครูวีร์ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการ
ศูนย์ อปพร.ประจำตำบลศรีบัวบานบรรยากาศการประชุมสภาท้องถิ่น

     ภาระกิจด้านสังคมฯ ปัจจุบัน  สมาชิกสภาเทศบาลศรีบัวบาน                               
ดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุอยู่เสมอ  เช่น ด้านเบี้ยยังชีพซึ่งแต่ก่อนยังไม่ทั่วถึงทุกคน
               
บางครั้งก็ต้องออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ถึงบ้านเพื่อทราบความต้องการที่แท้จริงเป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนประจำตำบล และมอบถ้วยรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ของกลุ่มพลังมวลชนทุกกลุ่มที่เข้าร่วมแข่งขันเพื่อความสนุกสนาน และพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงมอบเกียรติบัตรรางวัลการประกวดแข่งขัน
ในงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์) ของ
ตำบลศรีบัวบาน


เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันแม่แห่งชาติของตำบล โดยเป็นผู้กล่าวนำคำถวายราชสดุดีและมอบโล่เกียรติยศแก่ "แม่ดีเด่น" ประจำปี

ร่วมกับผู้นำแต่ละฝ่ายจัดประเพณีรดน้ำดำหัวในวันปี๋ใหม่เมือง

ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวของหมู่บ้าน โดย นายอำเภอเมืองลำพูน ให้เกียรติมาเป็นประธานเกี่ยวข้าว ซึ่งนายก อบต.ศรีบัวบานได้กล่าวต้อนรับ

เป็นตัวแทนของตำบลศรีบัวบาน  รับโล่ประกาศเกียติคุณตำบลที่มีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดในจังหวัดลำพูน

ออกเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้พิการต่าง ๆ
เพิ่มคำอธิบายภาพ
มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่หัววัดที่จัดต้น

สลากย้อมเข้าร่วมในงานประเพณีกินก๋วยสลากประจำปีของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล และสภาวัฒนธรรมตำบลศรีบัวบาน
เป็นผู้ถือธงเดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ 116 วัน จากวันแม่ถึงวันพ่อ


เป็นพิธีการงานประเพณีรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง
ร่วมถวายเทียนพรรษากับกลุ่มเยาวชนหมู่บ้านศรีบัวบาน
ได้รับเกียรติเป็นผู้วิ่งธงเฉลิมพระเกียรติ 116 วัน จากวันแม่ถึงวันพ่อ และเป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดีแด่ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์
ถวายเทียนพรรษาในนามสภาวัฒนธรรมตำบลศรีบัวบาน ณ.วัดดอยกาด