งานครู"งานพัฒนาคุณภาพชีวิต" ไม่มีการผลัดว่า"พรุ่งนี้" แต่ต้องเป็น "วันนี้"...

งานครูเป็นงานที่ทำเพื่อพัฒนาเยาชนของชาติให้ได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา บางคนเปรียบเสมือนครูเป็นเรือจ้างทึ่คอยรับส่งคนข้ามฟาก
แต่การส่งคนข้ามฟากนั้นมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งนัก สำหรับครูวีร์ งานครูที่ทำนั้นคืองานปั้นดินให้เป็นดาวเสร็จแล้วก็ส่งดาวขึ้นสู่ฟากฟ้า
... คราใดเมื่อดาวเปล่งแสงประกายเจิดจ้าอยู่บนฟากฟ้า ขอเพียงว่า...
ได้แหงนหน้าชื่นชมดวงดาวนั้น...ก็พอใจแล้ว.....

20 ธ.ค. 2554

พิธีสืบชะตาหลวง น้อมเกล้าฯถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ ๘๔ พรรษา   เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔  ทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอ และเครือข่่ายสภาวัฒนธรรมตำบล ในจังหวัดลำพูน  ได้จัดพิธีสืบชะตาหลวง แบบพื้นบ้านล้านนา น้อมเกล้าฯ ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เ่พื่อความเป็นสิริมงคล เสริมดวงชะตา ในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ท่าน  ณ.วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน
                  โดยมี    นายสุรชัย  ขันอาสา  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานในพิธีครั้งนี้                     ครูวีระเดช   ปาระมี  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำพูน  ได้เข้าถวายพุ่มขันเลียบแบบพื้นเมือง เป็นราชสักการะในนามอำเภอเมืองลำพูน

22 ส.ค. 2554

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับในปี 2554 นี้ ผลจากการกระทำความดีต่อสังคม

ต้นแบบ คนดีศรีแผ่นดิน/คนดีศรีหริภุญชัย


 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 ค้ดเลือกให้  นายวีระเดช  ปาระมี  เป็น  ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน
โดย เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติคนดีศรีแผ่นดิน   และประกาศเกียรติคุณของจังหวัด(คนดีศรีหริภุญชัย)
ในวัเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม  2554  ที่ผ่านมา
กับรางวัลที่ได้รับหลังจากเป็นครูมา 20 กว่าปี โดยไม่คิดที่จะขอรางวัลใดใดมาก่อน

ครูวีระเดช   ปาระมี
รับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ ยกย่องให้เป็นครูผู้สอนดีเด่น  ระดับมัธยมศึกษา ของกลุ่มและสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาทั่วประเทศ  ประจำปี  2553 ที่ผ่านมา  โดยเข้ารับในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของกลุ่มและสมาคมฯ  ณ.โรงแรมลองบิชชะอำ  อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี
โดยมี นายพิชัย  แก้วสุวรรณ  ผู้เชี่ยวชาญฯ  สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ให้กับผู้ได้รับ
วันที่ 27  ตุลาคม   2553  ที่ผ่านมา

26 ก.ค. 2554

พิธีกิ๋นอ้อผะญ๋า ของนักเรียนเมธีวุฒิกร

พิธีเมื่อวันที่ 23  มิถุนายน  2554  คณะกรรมการนักเรียนได้จัดให้มีพิีธีกิ๋นอ้อผะญ๋า ซึ่งเป็นพิธีโบราณ เพื่อให้ผู้ได้กิ๋นอ้อผะญ๋า ได้มีปัญญาที่ฉลาดขึ้นตามความเชื่อโบราณมา โดยจัดขึ้นที่บริเวณวิหารพระสังกัจจายน์ หรือชาวบ้านเรียกว่า  พระเจ้าปุ๋มผะญ๋า และได้รับเกียรติจาก คุณสันต์  เทพมณี  อดีตสมาชิกวุฒิสภา  มาเป็นประธานในพิธี
 วงปี่พาทย์มโหรีของนักเรียนบรรเลงกล่อมก่อนเริ่มพิธี และ คุณสันต์ เทพมณี ประธานฝ่ายฆารวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 หลวงพ่อพระครูวรธรรมาภิรม  วัดศรีเมืองยู้  เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์

เสร็จพิธีแล้วพระครูบวรเจติยานุการ  ผู้อำนวยการ  เป็นผู้แจกอ้อผะญ๋าให้แก่คณะกรรมการนักเรียน และนักเรียนทุกคน ต่างก็เข้าแถวเพื่อรอรับอ้อผะญ๋าไปกินเพื่อขวัญ และกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

19 ก.ค. 2554

ปฏิบัติธรรมพุทธมณฑล จ.นครปฐม

     
ที่ 11 - 15 กรกฏาคม 2554 ที่ผ่านมา  ครูวีระเดช  ปาระมี  ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูขา และเข้าพรรษา  ณ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และเข้ารับเกียรติบัตร จากมูลนิธิ มิราเคิลออฟไลน์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ในโครงการ  "หนึ่งใจ  ให้ธรรมะ" โดยผู้แทนพระองค์เป็นผู้มอบ

26 มิ.ย. 2554

งานไหว้สาป๋าระมี ๑๓๓ ปี๋ ครูบาศรีวิชัยวันที่ ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๕๔  ครูวีระเดช  ปาระมี  ในนาม  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง ได้ร่วมจัดงานไหว้สาป๋าระมี ๑๓๓ ปี๋ ครูบาศรีวิชัย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัด คณะสงฆ์ ศรัทธาวัดจามเทวี และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง   ณ.วัดจามเทวี  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน ซึ่งเป็นที่พระราชทานเพลิงศพของครูบาเจ้า และบรรจุอัฐิธาตุของครูบาศรีวิชัยไว้ที่วัดนี้ด้วย ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นปีที่ ๓ แล้ว โดยมีขบวนแห่เครื่องสักการะ  น้ำสรงกู่ครูบาเจ้า และถวายไทยทานแด่ครูบาเจ้าศรีวิชัยด้วย


ถ่ายรูปร่วมกับนายก อบต.ศรีบัวบาน กำนันตำบลศรีบัวบาน ปลัด อบต.ศรีบัวบาน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. โดยมี นายธวัชชัย  พัฒนปาลี เลขาธิการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง ร่วมถ่ายรูปด้วย
ในงานจะมีการจัดแบบย้อนยุคเหมือนสมัยครูบาเจ้ายังอยู่ เช่น นั่งกับพื้น และไทยทานก็ยึดแบบสมัยก่อน ทั้งหมด