งานครู"งานพัฒนาคุณภาพชีวิต" ไม่มีการผลัดว่า"พรุ่งนี้" แต่ต้องเป็น "วันนี้"...

งานครูเป็นงานที่ทำเพื่อพัฒนาเยาชนของชาติให้ได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา บางคนเปรียบเสมือนครูเป็นเรือจ้างทึ่คอยรับส่งคนข้ามฟาก
แต่การส่งคนข้ามฟากนั้นมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งนัก สำหรับครูวีร์ งานครูที่ทำนั้นคืองานปั้นดินให้เป็นดาวเสร็จแล้วก็ส่งดาวขึ้นสู่ฟากฟ้า
... คราใดเมื่อดาวเปล่งแสงประกายเจิดจ้าอยู่บนฟากฟ้า ขอเพียงว่า...
ได้แหงนหน้าชื่นชมดวงดาวนั้น...ก็พอใจแล้ว.....

24 มิ.ย. 2556

วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฏาคม
ภาพกิจกรรมวันภาษาไทยประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของกลุ่มสาระภาษาไทย

วันที่ 29 กรกฏาคม ของทุก ๆ ปี ทางราชการกำหนดให้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี ทางกลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนเมธีวุฒิกร  ได้จัดกิจกรรมเป้นประจำทุกปี ในปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ดังปรากฏในภาพ