งานครู"งานพัฒนาคุณภาพชีวิต" ไม่มีการผลัดว่า"พรุ่งนี้" แต่ต้องเป็น "วันนี้"...

งานครูเป็นงานที่ทำเพื่อพัฒนาเยาชนของชาติให้ได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา บางคนเปรียบเสมือนครูเป็นเรือจ้างทึ่คอยรับส่งคนข้ามฟาก
แต่การส่งคนข้ามฟากนั้นมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งนัก สำหรับครูวีร์ งานครูที่ทำนั้นคืองานปั้นดินให้เป็นดาวเสร็จแล้วก็ส่งดาวขึ้นสู่ฟากฟ้า
... คราใดเมื่อดาวเปล่งแสงประกายเจิดจ้าอยู่บนฟากฟ้า ขอเพียงว่า...
ได้แหงนหน้าชื่นชมดวงดาวนั้น...ก็พอใจแล้ว.....

30 พ.ค. 2555

กิจกรรม ๑๖๐๐ ปีพุทธชยันตี เทศกาลวิสาขบูชา


ครูวีร์ฯ ได้รับโล่ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
ในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิสาขบูชา  29 พฤษภาคม 2555 ณ.วัดพระธาตุหริภุญชัย
โดย นายสุรชัย  ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานในพิธี