งานครู"งานพัฒนาคุณภาพชีวิต" ไม่มีการผลัดว่า"พรุ่งนี้" แต่ต้องเป็น "วันนี้"...

งานครูเป็นงานที่ทำเพื่อพัฒนาเยาชนของชาติให้ได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา บางคนเปรียบเสมือนครูเป็นเรือจ้างทึ่คอยรับส่งคนข้ามฟาก
แต่การส่งคนข้ามฟากนั้นมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งนัก สำหรับครูวีร์ งานครูที่ทำนั้นคืองานปั้นดินให้เป็นดาวเสร็จแล้วก็ส่งดาวขึ้นสู่ฟากฟ้า
... คราใดเมื่อดาวเปล่งแสงประกายเจิดจ้าอยู่บนฟากฟ้า ขอเพียงว่า...
ได้แหงนหน้าชื่นชมดวงดาวนั้น...ก็พอใจแล้ว.....

22 ส.ค. 2554

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับในปี 2554 นี้ ผลจากการกระทำความดีต่อสังคม

ต้นแบบ คนดีศรีแผ่นดิน/คนดีศรีหริภุญชัย


 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 ค้ดเลือกให้  นายวีระเดช  ปาระมี  เป็น  ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน
โดย เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติคนดีศรีแผ่นดิน   และประกาศเกียรติคุณของจังหวัด(คนดีศรีหริภุญชัย)
ในวัเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม  2554  ที่ผ่านมา
4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ29/8/54 05:20

  ขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณครู
  จาก ศิษย์ 4/3 ครับ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ30/8/54 03:19

  ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณครูวีร์...จาก.ด.ต.เพ็ชร พรหมมุณี คับ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ2/9/54 08:56

  เป็นรางวัลที่น่าชื่นชมมากครับ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ7/9/54 17:44

  ขอแสดง ความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ...

  ตอบลบ