งานครู"งานพัฒนาคุณภาพชีวิต" ไม่มีการผลัดว่า"พรุ่งนี้" แต่ต้องเป็น "วันนี้"...

งานครูเป็นงานที่ทำเพื่อพัฒนาเยาชนของชาติให้ได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา บางคนเปรียบเสมือนครูเป็นเรือจ้างทึ่คอยรับส่งคนข้ามฟาก
แต่การส่งคนข้ามฟากนั้นมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งนัก สำหรับครูวีร์ งานครูที่ทำนั้นคืองานปั้นดินให้เป็นดาวเสร็จแล้วก็ส่งดาวขึ้นสู่ฟากฟ้า
... คราใดเมื่อดาวเปล่งแสงประกายเจิดจ้าอยู่บนฟากฟ้า ขอเพียงว่า...
ได้แหงนหน้าชื่นชมดวงดาวนั้น...ก็พอใจแล้ว.....

19 ส.ค. 2555ครูวีร์ฯ ร่วมเป็นกรรมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นทางด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม  ของจังหวัดลำพูน และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม   ซึ่งมี นายภุชงค์ โพธิกุฏสัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานกรรมการฯ  ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน4 ส.ค. 2555

ตรวจประเมินผู้ใหญ่บ้านหญิงดีเด่นระดับจังหวัด

ครูวีร์ฯได้รับเกียรติจากทางปกครองจังหวัดให้ร่วมเป็นกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน และ กำนันหญิงดีเด่นระดับจังหวัด ซึ่ง การตรวจในครั้งนี้ นางราตรี  สายวังจิตร ผญบ.บ้านเตาปูน อ.บ้านธิ ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัด เป็นตัวแทนของจังหวัดลำพูน เข้าประกวดระดับภาคต่อไป