งานครู"งานพัฒนาคุณภาพชีวิต" ไม่มีการผลัดว่า"พรุ่งนี้" แต่ต้องเป็น "วันนี้"...

งานครูเป็นงานที่ทำเพื่อพัฒนาเยาชนของชาติให้ได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา บางคนเปรียบเสมือนครูเป็นเรือจ้างทึ่คอยรับส่งคนข้ามฟาก
แต่การส่งคนข้ามฟากนั้นมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งนัก สำหรับครูวีร์ งานครูที่ทำนั้นคืองานปั้นดินให้เป็นดาวเสร็จแล้วก็ส่งดาวขึ้นสู่ฟากฟ้า
... คราใดเมื่อดาวเปล่งแสงประกายเจิดจ้าอยู่บนฟากฟ้า ขอเพียงว่า...
ได้แหงนหน้าชื่นชมดวงดาวนั้น...ก็พอใจแล้ว.....

20 เม.ย. 2553

งานครู"งานพัฒนาคุณภาพชีวิต" ไม่มีการผลัดว่า"พรุ่งนี้" แต่ต้องเป็น....วันนี้


ชีวิตและงานของครู.
เป็นงานที่ทำเพื่อพัฒนาเยาชนของชาติ
ให้ได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา บางคนเปรียบเสมือนครูเป็นเรือจ้างทึ่คอยรับส่งคนข้ามฟาก แต่การส่งคนข้ามฟากนั้นมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งนัก สำหรับครูวีร์นั้น ถือว่า งานครูที่ทำคืองานปั้นดินให้เป็นดาว
เสร็จแล้วก็ส่งดาวขึ้นสู่ฟากฟ้า... เมื่อดาวเปล่งแสงประกายอยู่บนฟ้า ขอเพียงว่า...ได้แหงนหน้าชื่นชมความสวยงามของดวงดาวนั้นก็พอใจแล้ว..

15 เม.ย. 2553

วันมหาประชาปิติ ๕ ธันวามหาราช
ในความทรงจำในครั้งหนึ่งซึ่งได้รับหน้าที่เป็นประธานพสกนิกรทั่วทั้งตำบล ถวายราชสดุดีในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๕ ธันวามหาราช
โดยมีประชากรทุกหมู่เหล่าร่วมถวายความจงรักภัคดีแด่องค์พระประมุขของแผ่นดิน และมอบโล่พ่อตัวอย่างให้กับผู้สมควรได้รับยกย่องเป็นพ่อตัวอย่างประจำปีของตำบลด้วย