งานครู"งานพัฒนาคุณภาพชีวิต" ไม่มีการผลัดว่า"พรุ่งนี้" แต่ต้องเป็น "วันนี้"...

งานครูเป็นงานที่ทำเพื่อพัฒนาเยาชนของชาติให้ได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา บางคนเปรียบเสมือนครูเป็นเรือจ้างทึ่คอยรับส่งคนข้ามฟาก
แต่การส่งคนข้ามฟากนั้นมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งนัก สำหรับครูวีร์ งานครูที่ทำนั้นคืองานปั้นดินให้เป็นดาวเสร็จแล้วก็ส่งดาวขึ้นสู่ฟากฟ้า
... คราใดเมื่อดาวเปล่งแสงประกายเจิดจ้าอยู่บนฟากฟ้า ขอเพียงว่า...
ได้แหงนหน้าชื่นชมดวงดาวนั้น...ก็พอใจแล้ว.....

22 ส.ค. 2554

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับในปี 2554 นี้ ผลจากการกระทำความดีต่อสังคม

ต้นแบบ คนดีศรีแผ่นดิน/คนดีศรีหริภุญชัย


 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 ค้ดเลือกให้  นายวีระเดช  ปาระมี  เป็น  ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน
โดย เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติคนดีศรีแผ่นดิน   และประกาศเกียรติคุณของจังหวัด(คนดีศรีหริภุญชัย)
ในวัเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม  2554  ที่ผ่านมา
กับรางวัลที่ได้รับหลังจากเป็นครูมา 20 กว่าปี โดยไม่คิดที่จะขอรางวัลใดใดมาก่อน

ครูวีระเดช   ปาระมี
รับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ ยกย่องให้เป็นครูผู้สอนดีเด่น  ระดับมัธยมศึกษา ของกลุ่มและสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาทั่วประเทศ  ประจำปี  2553 ที่ผ่านมา  โดยเข้ารับในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของกลุ่มและสมาคมฯ  ณ.โรงแรมลองบิชชะอำ  อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี
โดยมี นายพิชัย  แก้วสุวรรณ  ผู้เชี่ยวชาญฯ  สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ให้กับผู้ได้รับ
วันที่ 27  ตุลาคม   2553  ที่ผ่านมา