งานครู"งานพัฒนาคุณภาพชีวิต" ไม่มีการผลัดว่า"พรุ่งนี้" แต่ต้องเป็น "วันนี้"...

งานครูเป็นงานที่ทำเพื่อพัฒนาเยาชนของชาติให้ได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา บางคนเปรียบเสมือนครูเป็นเรือจ้างทึ่คอยรับส่งคนข้ามฟาก
แต่การส่งคนข้ามฟากนั้นมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งนัก สำหรับครูวีร์ งานครูที่ทำนั้นคืองานปั้นดินให้เป็นดาวเสร็จแล้วก็ส่งดาวขึ้นสู่ฟากฟ้า
... คราใดเมื่อดาวเปล่งแสงประกายเจิดจ้าอยู่บนฟากฟ้า ขอเพียงว่า...
ได้แหงนหน้าชื่นชมดวงดาวนั้น...ก็พอใจแล้ว.....

23 ก.พ. 2556

งานประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฯ


นายอำเภอเมืองลำพูน  นายจำลอง เณรแย้ม ได้มาเป็นประธานในการประชุมจัดตั้งเครือข่ายทางวัฒนธรรมครั้งที่ 1 โดย นายวีระเดช  ปาระมี  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง เป็นผู้กล่าวรายงานและมอบของที่ระลึกแก่นายอำเภอเมืองฯ ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูนครูวีระเดช  ปาระมี   ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำพูน  ได้บรรยายในการประชุมจัดตั้งเครือข่ายทางวัฒนธรรม ในเรื่อง ความหมาย ความสำคัญ และบทบาทหน้าที่ของสภาวัฒนธรรม ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน โดย นายสุรพันธ์  ศรีบุรี  ปลัดอำเภอ(อาวุโส) เป็นประธานในที่ประชุม