งานครู"งานพัฒนาคุณภาพชีวิต" ไม่มีการผลัดว่า"พรุ่งนี้" แต่ต้องเป็น "วันนี้"...

งานครูเป็นงานที่ทำเพื่อพัฒนาเยาชนของชาติให้ได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา บางคนเปรียบเสมือนครูเป็นเรือจ้างทึ่คอยรับส่งคนข้ามฟาก
แต่การส่งคนข้ามฟากนั้นมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งนัก สำหรับครูวีร์ งานครูที่ทำนั้นคืองานปั้นดินให้เป็นดาวเสร็จแล้วก็ส่งดาวขึ้นสู่ฟากฟ้า
... คราใดเมื่อดาวเปล่งแสงประกายเจิดจ้าอยู่บนฟากฟ้า ขอเพียงว่า...
ได้แหงนหน้าชื่นชมดวงดาวนั้น...ก็พอใจแล้ว.....

8 ต.ค. 2559

              ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
                                            28 กรกฏาคม 2560  ณ. สถานีโทรทัศน์  NBT เชียงใหม่

8 ต.ค. 2557

ครูวีระเดช  ปาระมี  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฯ  ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนา โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ล้านนา   กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนา  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ณ. วัดประตูป่า  วันที่   ๑๔  กันยายน   ๒๕๕๗  

24 มิ.ย. 2556

วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฏาคม
ภาพกิจกรรมวันภาษาไทยประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของกลุ่มสาระภาษาไทย

วันที่ 29 กรกฏาคม ของทุก ๆ ปี ทางราชการกำหนดให้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี ทางกลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนเมธีวุฒิกร  ได้จัดกิจกรรมเป้นประจำทุกปี ในปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ดังปรากฏในภาพ

9 เม.ย. 2556

ปี๋ใหม่ปี๋นี้ จุ่มเนื้อเย็นใจ พ้นโศกโรคภัย  มีโจคมีจัย เหมือนกั๋นทั่วหน้า

ด้วยความปรารถนาดี จาก
นายวีระเดช  ปาระมี
ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลศรีบัวบาน  และ   ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำพูน


23 ก.พ. 2556

งานประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฯ


นายอำเภอเมืองลำพูน  นายจำลอง เณรแย้ม ได้มาเป็นประธานในการประชุมจัดตั้งเครือข่ายทางวัฒนธรรมครั้งที่ 1 โดย นายวีระเดช  ปาระมี  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง เป็นผู้กล่าวรายงานและมอบของที่ระลึกแก่นายอำเภอเมืองฯ ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูนครูวีระเดช  ปาระมี   ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำพูน  ได้บรรยายในการประชุมจัดตั้งเครือข่ายทางวัฒนธรรม ในเรื่อง ความหมาย ความสำคัญ และบทบาทหน้าที่ของสภาวัฒนธรรม ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน โดย นายสุรพันธ์  ศรีบุรี  ปลัดอำเภอ(อาวุโส) เป็นประธานในที่ประชุม

27 ก.ย. 2555

กับ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีซีไรท์ และศิลปินแห่งชาติ


เป็นวันและโอกาสพิเศษอีกวันหนึ่งสำหรับครูภาษาไทย  ที่ได้มีโอกาสนั่งทานข้าวร่วมกับ อ.เนาวรัตน์ 
พงษ์ไพบูลย์  กวีซีไรท์ และศิลปินแห่งชาติ ผู้เป็นปูชนียบุคคลด้านวรรณกรรมอีกท่านหนึ่ง  
19 ส.ค. 2555ครูวีร์ฯ ร่วมเป็นกรรมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นทางด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม  ของจังหวัดลำพูน และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม   ซึ่งมี นายภุชงค์ โพธิกุฏสัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานกรรมการฯ  ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน