งานครู"งานพัฒนาคุณภาพชีวิต" ไม่มีการผลัดว่า"พรุ่งนี้" แต่ต้องเป็น "วันนี้"...

งานครูเป็นงานที่ทำเพื่อพัฒนาเยาชนของชาติให้ได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา บางคนเปรียบเสมือนครูเป็นเรือจ้างทึ่คอยรับส่งคนข้ามฟาก
แต่การส่งคนข้ามฟากนั้นมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งนัก สำหรับครูวีร์ งานครูที่ทำนั้นคืองานปั้นดินให้เป็นดาวเสร็จแล้วก็ส่งดาวขึ้นสู่ฟากฟ้า
... คราใดเมื่อดาวเปล่งแสงประกายเจิดจ้าอยู่บนฟากฟ้า ขอเพียงว่า...
ได้แหงนหน้าชื่นชมดวงดาวนั้น...ก็พอใจแล้ว.....

23 พ.ค. 2553

วันที่ 29 กรกฏาคม 2552 วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 29 กรกฏาคม  2552  วันภาษาไทยแห่งชาติ ของโรงเรียนเมธีวุฒิกร จัดวันภาษาไทยเทิดไท้องค์ราชันได้พิเศษกว่าทุกปี โดยในปีนี้ทางกลุ่มสาระภาษาไทย ได้จัดการแสดงต่าง ๆ ตลอดจนถึงกิจกรรมส่งเสริมด้านภาษาไทยซึ่งมีพระครูวิทิตเจติยานุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย ได้เป็นหัวแรงใหญ่ในงาน ครูวีร์รับหน้าที่กิจกรรมบนเวทีเช่นเคย  โดยมีการอ่านทำนองเสนาะ การขับเสภา การแสดงนาฏลีลาประกอบเพลง เช่นเพลงลิลิตพระลอ ล้นเกล้าเผ่าไทย เอกลักษณ์ไทย กรุงเทพมหานคร และเวลคัมทูไทยแลนด์  การจำลองวิถีชีวิตไทยสมัยอยุธยา การละเล่นเด็กไทย


แสดงการละเล่นของเด็กไทย เช่นขี่ไม้โกกา ขี่ม้าก้านกล้วย กลิ้งล้อ
แสดงวิถีไทยในยุคก่อน สมัยอยุธยาเป็นต้น
จินตลีลาประกอบเพลงยอยศพระลอ
พระครูวิทิตเจติยานุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
และกิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ ในงาน

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ4/7/53 10:03

    ครูครับปีนี้จะจัดอีกไหมครับ.อยากทราบ..501

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ5/7/53 07:38

    ปีนี้จะจัดอีกไหมครับครู...501

    ตอบลบ