งานครู"งานพัฒนาคุณภาพชีวิต" ไม่มีการผลัดว่า"พรุ่งนี้" แต่ต้องเป็น "วันนี้"...

งานครูเป็นงานที่ทำเพื่อพัฒนาเยาชนของชาติให้ได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา บางคนเปรียบเสมือนครูเป็นเรือจ้างทึ่คอยรับส่งคนข้ามฟาก
แต่การส่งคนข้ามฟากนั้นมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งนัก สำหรับครูวีร์ งานครูที่ทำนั้นคืองานปั้นดินให้เป็นดาวเสร็จแล้วก็ส่งดาวขึ้นสู่ฟากฟ้า
... คราใดเมื่อดาวเปล่งแสงประกายเจิดจ้าอยู่บนฟากฟ้า ขอเพียงว่า...
ได้แหงนหน้าชื่นชมดวงดาวนั้น...ก็พอใจแล้ว.....

20 ธ.ค. 2554

พิธีสืบชะตาหลวง น้อมเกล้าฯถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ ๘๔ พรรษา   เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔  ทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอ และเครือข่่ายสภาวัฒนธรรมตำบล ในจังหวัดลำพูน  ได้จัดพิธีสืบชะตาหลวง แบบพื้นบ้านล้านนา น้อมเกล้าฯ ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เ่พื่อความเป็นสิริมงคล เสริมดวงชะตา ในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ท่าน  ณ.วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน
                  โดยมี    นายสุรชัย  ขันอาสา  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานในพิธีครั้งนี้                     ครูวีระเดช   ปาระมี  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำพูน  ได้เข้าถวายพุ่มขันเลียบแบบพื้นเมือง เป็นราชสักการะในนามอำเภอเมืองลำพูน