งานครู"งานพัฒนาคุณภาพชีวิต" ไม่มีการผลัดว่า"พรุ่งนี้" แต่ต้องเป็น "วันนี้"...

งานครูเป็นงานที่ทำเพื่อพัฒนาเยาชนของชาติให้ได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา บางคนเปรียบเสมือนครูเป็นเรือจ้างทึ่คอยรับส่งคนข้ามฟาก
แต่การส่งคนข้ามฟากนั้นมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งนัก สำหรับครูวีร์ งานครูที่ทำนั้นคืองานปั้นดินให้เป็นดาวเสร็จแล้วก็ส่งดาวขึ้นสู่ฟากฟ้า
... คราใดเมื่อดาวเปล่งแสงประกายเจิดจ้าอยู่บนฟากฟ้า ขอเพียงว่า...
ได้แหงนหน้าชื่นชมดวงดาวนั้น...ก็พอใจแล้ว.....

5 ธ.ค. 2553

๕ ธันวามหาราช

ครูวีระเดช  ปาระมี  ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม ราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ.บริเวณสนามข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบัวบาน ในนามของสภาวัฒนธรรมตำบล