งานครู"งานพัฒนาคุณภาพชีวิต" ไม่มีการผลัดว่า"พรุ่งนี้" แต่ต้องเป็น "วันนี้"...

งานครูเป็นงานที่ทำเพื่อพัฒนาเยาชนของชาติให้ได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา บางคนเปรียบเสมือนครูเป็นเรือจ้างทึ่คอยรับส่งคนข้ามฟาก
แต่การส่งคนข้ามฟากนั้นมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งนัก สำหรับครูวีร์ งานครูที่ทำนั้นคืองานปั้นดินให้เป็นดาวเสร็จแล้วก็ส่งดาวขึ้นสู่ฟากฟ้า
... คราใดเมื่อดาวเปล่งแสงประกายเจิดจ้าอยู่บนฟากฟ้า ขอเพียงว่า...
ได้แหงนหน้าชื่นชมดวงดาวนั้น...ก็พอใจแล้ว.....

9 พ.ค. 2553

วันสุนทรภู่ของโรงเรียนประจำปี ๒๕๕๑วันที่ 26 มิถุนายน 2552 ครูวีร์รับหน้าที่จัดแสดงละครเวทีเรื่อง พระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร โดยครูวีร์เป็นผู้เขียนบทและกำกับการแสดง โดยนักเรียนที่ร่วมแสดงมีทั้ง ม.4 ที่ครูวีร์สอนอยู่และชั้นอื่น ๆ ร่วมแสดง ผู้แสดงเป็นพระอภัยมณี คือ นายพิชากร เขียวอ้าย นายพรพิรมย์ สมสาร เป็นท้าวสุทัศน์ นายสัมพันธ์ ปันมัชยา เป็นศรีสุวรรณ นายวัฒนา มานะสัก เป็นผีเสื้อสมุทร นายฐาปนพงศ์ แอผัด เป็นสินสมุทร นายนิพนธ์ นิมิตรศิลป์ เป็นพระโยคี นายศักดิ์ชัย นองสมุทร นายพงษ์พันธ์ลือสัก และนายวรัญญู ไทยดำรงค์  เป็นสามพราหม์มานพ

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ8/7/53 07:19

    งดงามมากอยากเห็นการแสดงจริง ๆนะ

    ตอบลบ