งานครู"งานพัฒนาคุณภาพชีวิต" ไม่มีการผลัดว่า"พรุ่งนี้" แต่ต้องเป็น "วันนี้"...

งานครูเป็นงานที่ทำเพื่อพัฒนาเยาชนของชาติให้ได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา บางคนเปรียบเสมือนครูเป็นเรือจ้างทึ่คอยรับส่งคนข้ามฟาก
แต่การส่งคนข้ามฟากนั้นมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งนัก สำหรับครูวีร์ งานครูที่ทำนั้นคืองานปั้นดินให้เป็นดาวเสร็จแล้วก็ส่งดาวขึ้นสู่ฟากฟ้า
... คราใดเมื่อดาวเปล่งแสงประกายเจิดจ้าอยู่บนฟากฟ้า ขอเพียงว่า...
ได้แหงนหน้าชื่นชมดวงดาวนั้น...ก็พอใจแล้ว.....

9 เม.ย. 2556

ปี๋ใหม่ปี๋นี้ จุ่มเนื้อเย็นใจ พ้นโศกโรคภัย  มีโจคมีจัย เหมือนกั๋นทั่วหน้า

ด้วยความปรารถนาดี จาก
นายวีระเดช  ปาระมี
ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลศรีบัวบาน  และ   ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำพูน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น