งานครู"งานพัฒนาคุณภาพชีวิต" ไม่มีการผลัดว่า"พรุ่งนี้" แต่ต้องเป็น "วันนี้"...

งานครูเป็นงานที่ทำเพื่อพัฒนาเยาชนของชาติให้ได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา บางคนเปรียบเสมือนครูเป็นเรือจ้างทึ่คอยรับส่งคนข้ามฟาก
แต่การส่งคนข้ามฟากนั้นมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งนัก สำหรับครูวีร์ งานครูที่ทำนั้นคืองานปั้นดินให้เป็นดาวเสร็จแล้วก็ส่งดาวขึ้นสู่ฟากฟ้า
... คราใดเมื่อดาวเปล่งแสงประกายเจิดจ้าอยู่บนฟากฟ้า ขอเพียงว่า...
ได้แหงนหน้าชื่นชมดวงดาวนั้น...ก็พอใจแล้ว.....

26 ก.ค. 2554

พิธีกิ๋นอ้อผะญ๋า ของนักเรียนเมธีวุฒิกร

พิธีเมื่อวันที่ 23  มิถุนายน  2554  คณะกรรมการนักเรียนได้จัดให้มีพิีธีกิ๋นอ้อผะญ๋า ซึ่งเป็นพิธีโบราณ เพื่อให้ผู้ได้กิ๋นอ้อผะญ๋า ได้มีปัญญาที่ฉลาดขึ้นตามความเชื่อโบราณมา โดยจัดขึ้นที่บริเวณวิหารพระสังกัจจายน์ หรือชาวบ้านเรียกว่า  พระเจ้าปุ๋มผะญ๋า และได้รับเกียรติจาก คุณสันต์  เทพมณี  อดีตสมาชิกวุฒิสภา  มาเป็นประธานในพิธี
 วงปี่พาทย์มโหรีของนักเรียนบรรเลงกล่อมก่อนเริ่มพิธี และ คุณสันต์ เทพมณี ประธานฝ่ายฆารวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 หลวงพ่อพระครูวรธรรมาภิรม  วัดศรีเมืองยู้  เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์

เสร็จพิธีแล้วพระครูบวรเจติยานุการ  ผู้อำนวยการ  เป็นผู้แจกอ้อผะญ๋าให้แก่คณะกรรมการนักเรียน และนักเรียนทุกคน ต่างก็เข้าแถวเพื่อรอรับอ้อผะญ๋าไปกินเพื่อขวัญ และกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น