งานครู"งานพัฒนาคุณภาพชีวิต" ไม่มีการผลัดว่า"พรุ่งนี้" แต่ต้องเป็น "วันนี้"...

งานครูเป็นงานที่ทำเพื่อพัฒนาเยาชนของชาติให้ได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา บางคนเปรียบเสมือนครูเป็นเรือจ้างทึ่คอยรับส่งคนข้ามฟาก
แต่การส่งคนข้ามฟากนั้นมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งนัก สำหรับครูวีร์ งานครูที่ทำนั้นคืองานปั้นดินให้เป็นดาวเสร็จแล้วก็ส่งดาวขึ้นสู่ฟากฟ้า
... คราใดเมื่อดาวเปล่งแสงประกายเจิดจ้าอยู่บนฟากฟ้า ขอเพียงว่า...
ได้แหงนหน้าชื่นชมดวงดาวนั้น...ก็พอใจแล้ว.....

ภาพเป็นข่าว

คณะกรรมการจัดงานไหว้สาป๋ารมี 137 ปี๋ครูบาศรีวิชัย  ถ่ายรูปพร้อมเครื่องสักการะที่หน้ากู่บรรจุอัฐิครูบาฯ ในวัดจามเทวี  ในภาพจากซ้ายไปขวา  อ.มงคล  เกษมสันต์  อ.บารเมศ  วรรณสัย  อ.พงษ์เทพ มนัสตรง  ผอ.เสน่ห์   สายเย็นใจ  และ ครูวีระเดช  ปาระมี

ครูวีร์ ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรม ฯ ได้รับแต่งตั้งจากทางจังหวัดเป็นกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานเสมาธรรมจักร ประจำปี 2557 ของจังหวัดลำพูน โดยมีพระราชปัญญาโมลี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และ นายไพทูรย์  รัตน์เลิศลบ  วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


ร่วมงานต้อนรับแสดงมุทิตาสักการะแด่ พระมหาบันเทิง ปณฺทิโต  วัดหนองหล่ม
เนื่องในโอกาส สอบผ่านเปรียญ  9  ประโยค เป็นรูปที่ 3 ของจังหวัดลำพูน

มอบเกียรติบัตรให้กับหมู่บ้านทุ่งยาว ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
การจัดต้นสลากย้อม ในงานทานสลากภัตร ประจำปี 2554

เป็นประธานวิ่งธงเฉลิมพระเกียรติ 116 วัน
จากวันแม่ สู่วันพ่อ ซึ่ง ขบวนธงวิ่งผ่าน
ตำบลศรีบัวบาน
ถ่ายรูปร่วมกับ ผอ.ร.ร.พินิตประสาธน์ และ
ผอ.ร.ร.เมตตาศึกษา  ในคราวร่วมพิธี
ชุมนุมลูกเสือที่ ค่ายวชิราวุธ ศรีราชา
รับโล่ผู้ช่ีวยเหลือกิจการพระศาสนาของจังหวัดลำพูน
 เนื่องในวันฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี
 ณ.วัดพระธาตุหริภุญชัย
 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน   เป็นผู้มอบ
รับเกียรติบัตรประกาศจังหวัดลำพูน
เป็น คนดีศรีหริภุญชัยโดย นายอนุวัตร  วีรชาติ
  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดลำพูน  เป็นผู้มอบแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น